Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – czerwiec 2021

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 w czerwcu 2021 r. odbywać się będzie w garażu przy parkingu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

W miesiącu czerwcu 2021 r.  wydajemy żywność:

 • 25.06.2021 r. od godz. 10.00 do 14.30;  (piątek)
 • 28.06.2021 r. od godz. 10.00 do 15.00;  (poniedziałek)
 • 29.06.2021 r. od godz. 10.00 do 15.30 ( wtorek)
 • 30.06.2021 r. godz. 10.00 do 15.00 ( środa)

W miesiącu lipcu 2021 r.  wydajemy żywność:

 • 02.07.2021 r. od godz. 10.00 do 14.30;  (piątek)
 • 05.07.2021 r. od godz. 10.00 do 15.00;  (poniedziałek)
 • 06.07.2021 r. od godz. 10.00 do 15.30;  (wtorek)
 • 07.07.2021 r. od godz. 10.00 do 15.00;  (środa)
 • 09.07.2021 r. od godz. 10.00 do 14.30;  (piątek)

W następnych tygodniach żywność wydawana będzie w:

 • poniedziałek – od 10.00 do 15.00
 • wtorek- 10.00 do 15.30
 • piątek – od 10.00 do 14.30

Artykuły żywnościowe wydawane są zgodnie z normą dla danej rodziny zawartą
w wytycznych w Podprogramie 2020
. Produkty otrzymane w miesiącu kwietniu 2021 r.
z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej:

 • mleko
 • szynka drobiowa
 • makaron jajeczny
 • koncentrat
 • olej
 • cukier
 • szynka wieprzowa

 

Uwaga!!!

Zmianie uległo miejsce wydawania żywności ( pierwszy garaż przy parkingu Ośrodka Pomocy Społecznej).

 

*Osoby odbierające żywność zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego tj. obowiązek zakrywania ust i  nosa oraz zachowanie odpowiedniego dystansu.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim