Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – kwiecień 2018

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 odbywać się będzie w budynku przy  ul. Bajkowej 2 (dawny sklep mięsny) w Sępólnie Krajeńskim.

 

W miesiącu kwietniu 2018 r. wydajemy żywność od dnia 17.04.2018 r. od godz. 10.00 – 16.00.

 

W następnych tygodniach żywność wydawana będzie w:

poniedziałek – od 10.00 do 13.00

wtorek – od 13.00 do 16.00

piątek – od 10.00 do 13.00

 

Wydawane produkty w miesiącu kwietniu 2018 r.

  • szynka drobiowa
  • makaron jajeczny
  • koncentrat pomidorowy
  • kasza gryczana
  • herbatniki maślane
  • groszek z marchewką

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim