Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – kwiecień 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 w kwietniu 2021 r. odbywa się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

 

W miesiącu kwietniu 2021 r.  wydajemy żywność:

 • 29.04.2021 r. od godz. 10.00 do 15.00;  (czwartek)
 • 30.04.2021 r. od godz. 10.00 do 15.00;  (piątek)

 

W miesiącu maju 2021 r.  wydajemy żywność:

 • 04.05.2021 r. od godz. 10.00 do 16.00;  (wtorek)
 • 05.05.2021 r. od godz. 10.00 do 15.00;  (środa)
 • 06.05.2021 r. od godz. 10.00 do 15.00; ( czwartek)

 

! Uwaga: dnia 07.05.2021 r. budynek Ośrodek Pomocy Społecznej będzie zamknięty z powodu święta przypadającego w sobotę.

następnych tygodniach żywność wydawana będzie w:

 • poniedziałek – od 10.00 do 15.00
 • wtorek – od 11.00 do 16.00
 • piątek – od 10.00 do 15.00

Artykuły żywnościowe wydawane są zgodnie z normą dla danej rodziny zawartą w wytycznych w Podprogramie 2020. Produkty otrzymane w miesiącu kwietniu 2021 r.  z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej:

 • mleko
 • szynka drobiowa
 • makaron jajeczny
 • groszek
 • miód
 • buraczki
 • herbatniki
 • ser
 • fasolka po bretońsku

 

 

* Osoby odbierające żywność zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego tj. obowiązek zakrywania ust i  nosa oraz zachowanie odpowiedniego dystansu.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim