Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – kwiecień

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że od dnia 27.04.2017 roku (codziennie) w godzinach od 9.00 do 14.00 rozpocznie wydawanie paczek żywnościowych dla osób, które na podstawie skierowania zostały zakwalifikowane do pomocy żywnościowej przez pracownika socjalnego tut. Ośrodka.

UWAGA!

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2016 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a w szczególności jej art. 7.

Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy do 200%  – od 1.01.2017 roku

  • 1268,00 zł dla osoby samotnej,
  • 1028,00 zł dla jednego członka w rodzinie.

Przekroczenie powyższych kwot automatycznie wykluczy beneficjenta z  przyznania pomocy w formie paczki żywnościowej.

Podobne informacje