Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – luty 2019

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018 w lutym 2019 r. odbywa się będzie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim (część piwniczna).

 

W miesiącu lutym 2019 r.  wydajemy artykuły żywnościowe od dnia:

 

 • 22.02.2019 r. od godz. 10.00 do 15.00;  (piątek)
 • 25.02.2019 r. od godz. 10.00 do 15.00;  (poniedziałek)
 • 26.02.2019 r. od 12.00 do 16.00;  (wtorek)

 

 W następnych tygodniach żywność wydawana będzie tylko w:

 • poniedziałek – od 10.00 do 13.00
 • wtorek – od 13.00 do 16.00
 • piątek – od 10.00 do 13.00

 

Artykuły żywnościowe wydawane w miesiącu lutym 2019 r.

 1. szynka drobiowa;
 2. ryż biały;
 3. fasola biała;
 4. makaron jajeczny;
 5. mleko UHT;

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim