Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – maj 2019

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018 w maju 2019 r. odbywa się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

 

W miesiącu maju 2019 r.  wydajemy żywność od dnia:

 

  • 27.05.2019 r. od godz. 10.00 do 15.00;  (poniedziałek)
  • 28.05.2019 r. od godz. 10.00 do 15.00;  (wtorek)
  • 29.05.2019 r. od 10.00 do 15.00;  (środa)
  • 30.05.2019 r. od 10.00 do 15.00.  (czwartek)
  • 31.05.2019 r. od 10.00 do 15.00.  (piątek)

 

 

W następnych tygodniach żywność wydawana będzie w:

  • poniedziałek – od 10.00 do 13.00
  • wtorek – od 13.00 do 16.00
  • piątek – od 10.00 do 13.00

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim