Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – maj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że od dnia 18.05.2017 roku rozpocznie wydawanie paczek żywnościowych dla osób, które na podstawie skierowania zostały zakwalifikowane do pomocy żywnościowej przez pracownika socjalnego tut. Ośrodka.
Paczki żywnościowe będą wydawane w poniższych terminach:

  • 18.05.2017r. (czwartek) – od 14:00 do 18:00,
  • poniedziałek – piątek – od 9:00 do 14:00.

UWAGA!

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2016 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a w szczególności jej art. 7.

Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy do 200%  – od 1.01.2017 roku

  • 1268,00 zł dla osoby samotnej,
  • 1028,00 zł dla jednego członka w rodzinie.

Przekroczenie powyższych kwot automatycznie wykluczy beneficjenta z  przyznania pomocy w formie paczki żywnościowej.

Podobne informacje