Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019 – lipiec

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 w lipcu 2020 r. odbywać się będzie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

W miesiącu lipcu 2020 r.  wydajemy żywność od dnia:

 

 • 16.07.2020 r. od godz. 10.00 do 15.00;  (czwartek)
 • 17.07.2020 r. od godz. 10.00 do 15.00;  (piątek)
 • 20.07.2020 r. od 10.00 do 15.00;  (poniedziałek)
 • 21.07.2020 r. od 10.00 do 16.00;  (wtorek)
 • 22.07.2020 r. od 10.00 do 15.00;  (środa)
 • 23.07.2020 r. od 10.00 do 15.00;  (czwartek)
 • 24.07.2020 r. od 10.00 do 15.00;  (piątek)

Artykuły żywnościowe wydawane są zgodnie z normą dla danej rodziny zawartą w wytycznych w Podprogramie 2019

 

W następnych tygodniach żywność wydawana będzie w:

 • poniedziałek – od 10.00 do 15.00
 • wtorek – od 12.00 do 16.00
 • środa – 10.00 – 15.00
 • czwartek – 10.00 – 15.00
 • piątek – od 10.00 do 15.00

Produkty otrzymane w miesiącu lipcu 2020 r.  z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

 • olej
 • groszek z marchewką
 • buraczki
 • ryż
 • sok jabłkowy
 • makrela w oleju
 • gołąbki
 • koncentrat pomidorowy
 • makaron kukurydziany
 • mleko
 • szynka drobiowa

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim