Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – styczeń 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  w styczniu 2019 r. odbywać się będzie w budynku przy  ul. Szkolnej 8 w Sępólnie Krajeńskim w sali nr 6 (piwnica budynku Ośrodka Pomocy Społecznej).

 

W miesiącu styczniu 2019 r. wydajemy żywność od dnia:

 

  • 21.01.2019 r. od godz. 10.00 do 15.00;
  • 22.01.2019 r od godz. 10.00 do 16.00

 

 następnych tygodniach stycznia żywność wydawana będzie w:

  • poniedziałek – od 10.00 do 13.00
  • wtorek – od 13.00 do 16.00
  • piątek – od 10.00 do 13.00

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim