Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020 – styczeń 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020 w styczniu 2021 r. odbywa się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim. Osoby odbierające żywność zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego (założone maseczki oraz zach0wanie należytej odległości od innych osób).

 

W miesiącu styczniu 2021 r.  wydajemy żywność:

 • 29.01.2021r. od godz. 10:00 do 15:00; (piątek)

W miesiącu lutym 2021 r.  wydajemy żywność:

 • 01.02.2021 r. od godz. 10.00 do 15.00; (poniedziałek)
 • 02.02.2021 r. od godz. 10.00 do 15.00; (wtorek)
 • 03.02.2021 r. od godz. 10.00 do 15.00; (środa)
 • 04.02.2021 r. od godz.10.00 do 15.00. (czwartek)
 • 05.02.2021 r. od godz. 10.00 do 15.00. (piątek)

 
następnych tygodniach żywność wydawana będzie w:

 • poniedziałek – od 10.00 do 14.00
 • wtorek – od 11.00 do 16.00
 • piątek – od 10.00 do 14.00

 

Artykuły żywnościowe wydawane są zgodnie z normą dla danej rodziny zawartą w wytycznych w Podprogramie 2020

Produkty otrzymane w miesiącu styczniu 2021 r.  z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej

 • olej
 • groszek z marchewką
 • mus jabłkowy
 • makaron jajeczny
 • mleko
 • powidła
 • ser

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim