Wykaz telefonów ośrodka

 

Dyrektor Ośrodka
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Dyrektor mgr Izabela Fröhlke tel. 52 388-84-50
email: dyrektor@ops-sepolno.pl
biuro nr 1
Sekcja Finansowa i Sprawozdawczości
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Główny Księgowy mgr Elżbieta Grochowska tel. 52 388-84-54
email: fn@ops-sepolno.pl
biuro nr 1
Starszy Księgowy mgr Hanna Kannenberg-Kwiatkowska tel. 52 388-84-53 biuro nr 1
Sekcja Organizacyjna i Spraw Osobowych
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Kierownik sekcji Mirosława Hoppe tel. 52 388-84-69 biuro nr 10
Inspektor mgr Anna Lubińska tel. 52 388-84-67 biuro nr 12
Inspektor mgr Anna Dankowska tel. 52 388-84-67 biuro nr 12
Informatyk inż. Dawid Zabrocki tel. 52 388-84-67 biuro nr 12
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Inspektor mgr Barbara Dziarnowska- Piszczek tel. 52 388-84-60
email: sr@ops-sepolno.pl
biuro nr 11
Inspektor mgr Beata Majewska tel. 52 388-84-61 biuro nr 4
Inspektor mgr Monika Karbowiak tel. 52 388-84-63 biuro nr 4
Inspektor mgr Katarzyna Łopat tel. 52 388-84-63 biuro nr 4
Sekcja Pracy Socjalnej
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Starszy specjalista pracy socjalnej ? koordynator mgr Jolanta Hawryło tel. 52 388-84-57 biuro nr 2
Specjalista pracy socjalnej Grażyna Szulc tel. 52 388-84-56 biuro nr 2
Pracownik socjalny mgr Sabina Mądra tel. 52 388-84-70 biuro nr 2a
Specjalista pracy socjalnej mgr Lidia Stupałkowska tel. 52 388-84-58 biuro nr 2a
Specjalista pracy socjalnej mgr Aleksandra Pacholczyk tel. 52 388-84-58 biuro nr 2a
Pracownik socjalny Karolina Strąpoć tel. 52 388-84-70 biuro nr 2a
Specjalista pracy socjalnej Małgorzata Smykla tel. 52 388-84-66 biuro nr 13
Specjalista pracy socjalnej Teresa Cudyk tel. 52 388-84-66 biuro nr 13
Pracownik socjalny mgr Andżelika Kubicka tel. 52 388-84-66 biuro nr 13
Starszy pracownik socjalny mgr Paulina Noga tel. 52 388-84-66 biuro nr 13
Sekcja Wspierania Rodziny
Funkcja Imię i nazwisko Telefon oraz adres mailowy Numer biura
Kierownik sekcji mgr Beata Rogowska tel. 52 388-84-56 biuro nr 2
Asystent rodziny mgr Małgorzata Bilska tel. 52 388-84-62 biuro nr 6
Asystent rodziny mgr Karina Bór tel. 52 388-84-62 biuro nr 6
Asystent rodziny Renata Lorek tel. 52 388-84-62 biuro nr 6

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim