XIII spotkanie: 24.10.2018r. – Spotkanie integracyjne z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej „Dzielmy się z innymi tym co potrafimy”

Tego dnia gościliśmy uczestników  WTZ, którzy zaprezentowali naszym seniorom  układ taneczny do piosenki pt. „What a wonderful world”, oraz Wioletta zaprezentowała swoje wiersze autorskie. Ponadto wokalistka Barbara zaśpiewała piosenkę Pawła Domagały pt. „Weź nie pytaj”. Uczestnicy WTZ wcielili się w światowe gwiazdy muzyki. Na zakończenie wszyscy degustowali słodki poczęstunek z kawą i herbatą, a seniorzy otrzymali prezenty w postaci świątecznych aniołków wykonanych własnoręcznie przez naszych gości.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim