Zabawa karnawałowa w Klubie Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

  • ops_sepolno_IMG_4502
  • ops_sepolno_IMG_4503
  • ops_sepolno_IMG_4527
  • ops_sepolno_IMG_4535
  • ops_sepolno_IMG_4572
  • ops_sepolno_IMG_4582
  • ops_sepolno_IMG_4596
  • ops_sepolno_IMG_4614
  • ops_sepolno_IMG_4618
  • ops_sepolno_IMG_4627

Dnia 2 lutego 2018 roku zorganizowano po raz drugi zabawę karnawałową dla uczestników oraz osób z otoczenia projektu „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”.

Uczestników zabawy przywitała Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Pani Izabela Fröhlke. Imprezie towarzyszyła wspaniała atmosfera, a doskonałe nastroje nie opuszczały jej uczestników.

Celem imprezy była integracja uczestników podczas zabawy przy doskonałej oprawie muzycznej oraz wspólnym poczęstunku.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim