Zabawa Mikołajkowa w Klubie Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

  • ops_sepolno_IMG_4045
  • ops_sepolno_IMG_4047
  • ops_sepolno_IMG_4052
  • ops_sepolno_IMG_4109
  • ops_sepolno_IMG_4133
  • ops_sepolno_IMG_4137
  • ops_sepolno_IMG_4160
  • ops_sepolno_IMG_4212
  • ops_sepolno_IMG_4250
  • ops_sepolno_IMG_4254

Dnia 8 grudnia 2017 roku zorganizowano zabawę okolicznościową – Mikołajkową dla uczestników oraz osób z otoczenia projektu „Klub Integracji Społecznej w Sępólnie Krajeńskim”.
Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy potwierdzili to licznym przybyciem.
Celem imprezy była integracja uczestników podczas zabawy przy doskonałej oprawie muzycznej oraz wspólnym poczęstunku.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim