Zakończenie projektu pod nazwą  „OTWÓRZ OCZY-NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE!!!”

 • ops_sepolno_IMG_3289
 • ops_sepolno_IMG_3295
 • ops_sepolno_IMG_3345
 • ops_sepolno_IMG_3364
 • ops_sepolno_IMG_3375
 • ops_sepolno_IMG_3377
 • ops_sepolno_IMG_3237
 • ops_sepolno_IMG_3242
 • ops_sepolno_IMG_3252
 • ops_sepolno_IMG_3262
 • ops_sepolno_IMG_3270

Gmina Sępólno Krajeńskie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” od miesiąca lipca 2019r. realizowała projekt, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w Warszawie pod nazwą  „OTWÓRZ OCZY-NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE!!!” w wysokości 50.400,00zł.

Głównym założeniem projektu był rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Odbiorcami projektu były dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni oraz osoby zaangażowane w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.

W miesiącu wrześniu 2019 roku ogłoszono konkurs plastyczny pt. „Przemoc nie popłaca – przeciw Tobie się obraca” w 2 kategoriach wiekowych 10-12 i 13-15 lat. Najlepsze prace zostały opracowane graficznie w formie kalendarzy na 2020 rok oraz plakatów.

Dnia 16 grudnia 2019 roku w siedzibie Ośrodka odbyło się spotkanie otwarte dla mieszkańców Gminy z osobą, która doświadczyła w swoim życiu przemocy.

Na hali sportowo-widowiskowej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim w dniu 17 grudnia 2019 roku odbył się koncert poruszający tematykę przemocy oraz profilaktykę uzależnień „Nałogi – droga donikąd” w wykonaniu zespołu Jacka Dewódzkiego BAND. W spotkaniu udział wzięło 300 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy.

Konferencja podsumowująca projekt odbyła się dnia 18 grudnia 2019 roku, w której uczestniczyły wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu.

Bardzo serdeczne dziękujemy wszystkim instytucjom zaangażowanym w realizację naszego projektu.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sępólnie Krajeńskim

Izabela Fröhlke

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim