Zakończenie projektu „PRZEMOC TO NIE SIŁA !!!”

  • ops_sepolno_IMG_8418
  • ops_sepolno_IMG_8420
  • ops_sepolno_IMG_8436
  • ops_sepolno_IMG_8519
  • ops_sepolno_IMG_8539
  • ops_sepolno_IMG_8612
  • ops_sepolno_IMG_8614
  • ops_sepolno_IMG_8617

 

Gmina Sępólno Krajeńskie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” od miesiąca sierpnia 2016r. realizowała projekt, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w Warszawie pod nazwą „PRZEMOC TO NIE SIŁA !!!”.

Głównym założeniem projektu było  zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych  i dotkniętych przemocą w rodzinie. Odbiorcami projektu były dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. Naszym celem było zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz wskazanie jak spędzać czas wolny, rozwijać się, bawić, rywalizować bez wchodzenia w konflikty w zdrowej rywalizacji i współzawodnictwie.

W ramach projektu zrealizowano imprezy rekreacyjne wraz z happeningami, które odbyły się w następujących szkołach: Zespół Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim (z przejściem na plażę miejską), Zespół Szkół w Lutowie oraz Zespół Szkół w Wałdowie. Uczniowie szkół oraz członkowie Klubu Młodych Twórców działającego przy Stowarzyszeniu „DOROŚLI-DZIECIOM” zaprezentowali przygotowane przez siebie występy artystyczne oraz happeningi „Zatrzymaj się i pomyśl”, których głównym przesłaniem była  problematyka przemocy.

Kolejnym działaniem był turniej piłki siatkowej o Puchar  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy Sępólno Krajeńskie, który rozegrano dnia 27 października 2016 roku na hali sportowo-widowiskowej Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. Wystartowało w nim  7 drużyn.

W ramach realizacji projektu dnia 28 października 2016r. 40 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie uczestniczyło w jednodniowym wyjeździe do Zajazdu w Fojutowie.

Dnia 14 listopadzie 2016r. odbył się KONCERT O CHARAKTERZE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ pt. „NAŁOGI – DROGA DO NIKĄD”. Ze swoim programem profilaktycznym wystąpił muzyk, kompozytor i autor tekstów – Jacek Dewódzki. Obecnie jest liderem formacji Kontrabanda, której gitarzysta Andrzej Paprot, towarzyszył mu podczas występu.

Dnia 16 listopada 2016r. odbył się spektakl teatralno-muzyczny w ramach  realizacji działania „Nie chcę Twego milczenia”, gdzie spektakl „Za Wszelką Cenę”, reżyserii Łukasza Sajnaj przedstawiła Chojnicka Grupa PaT.

Do młodych ludzi nie przemawiają „suche” prelekcje, przemówienia, ponieważ mają z nimi do czynienia na co dzień. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie potrzebują silniejszych bodźców, a takie gwarantowały im happeningi,  koncert i spektakl.

Pozyskane środki finansowe wzbogacą działania Gminy Sępólno Krajeńskie, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego zmierzające do zwiększenia współpracy pomiędzy instytucjami na co dzień zajmującymi się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W miesiącu wrześniu br. ogłoszono konkurs plastyczny dla szkół z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie, którego rozstrzygnięcie odbyło się w miesiącu grudniu 2016r. Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, których prace oceniono najwyżej dnia 16 grudnia 2016r. w trakcie spotkania podsumowującego projekt otrzymały nagrody (książki, słodycze). Pozostałe dzieci uczestniczące w konkursie otrzymały słodkie upominki.

W miesiącu grudniu br. zakończyły się również zajęcia z rękodzieła, które odbywały się w świetlicach wiejskich w Wysokiej Krajeńskiej, Iłowie i Kawlach. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach  z lepienia gliny- ceramika, filcowania i decoupage.

Działania zawarte w projekcie miały na celu dotarcie do szerszej grupy odbiorców z ciekawym, niekonwencjonalnym przekazem co jednocześnie zwiększa szansę na poprawę sytuacji dzieci i młodzieży zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej          Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

w Sępólnie Krajeńskim                                              Waldemar Stupałkowski

Izabela Fröhlke

 

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim