Zakończenie realizacji projektu „Pogotowie asystenckie w Sępólnie Krajeńskim”

 • ops_sepolno_IMG_5814
 • ops_sepolno_IMG_5824
 • ops_sepolno_IMG_5831
 • ops_sepolno_IMG_5875
 • ops_sepolno_IMG_5878

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Pogotowie asystenckie w  Sępólnie Krajeńskim” Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, zaprasza wszystkie zainteresowane osoby zaliczane do kręgu klientów OPS do skorzystania ze wsparcia
w zakresie usług opiekuńczych oraz usług asystenckich.

Usługi opiekuńcze mogą zostać skierowane do osób niepełnosprawnych, klientów OPS z terenu gminy, gdzie opiekun będzie:

 • pomagał w wykonywaniu codziennych obowiązków domowych, higienie osobistej, a także w załatwianiu spraw urzędowych;
 • pomagał w robieniu zakupów przy jednoczesnym czynnym uczestniczeniu osoby niepełnosprawnej, pomagał przy przemieszczaniu się i towarzyszeniu w wizytach lekarskich i miejscach kultu, towarzyszył w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i towarzyskich;
 • wspierał w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych w gminie świadczeń dla osób niepełnosprawnych;
 • organizował i pomagał w dojazdach do miejsc rehabilitacji, realizacji zainteresowań i pasji;
 • zapewniał kontakty klienta ze społeczeństwem.

 

Usługi asystenckie mogą zostać skierowane do osób niepełnosprawnych, klientów OPS z terenu gminy, gdzie asystent będzie:

 • motywował i aktywizował osoby niepełnosprawne do aktywnego udziału w życiu społecznym i dążenia do samodzielności;
 • przewodnikiem i mentorem w procesie socjalizacji i nawiązywania nowych relacji społecznych.

 

Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod nr tel. 52 388 84 50, 52 388 84 56, 52 388 84 58, 52 388 84 66 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim  ul. Szkolna 8, biuro nr 2, 2a i 13

Zakończenie projektu 6 lipca 2018 roku.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim