ZAPRASZAMY NA WARSZTATY – „OTWÓRZ OCZY – NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE!!!- CZĘŚĆ 2”

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

 

Gmina Sępólno Krajeńskie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w związku z realizacją projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod nazwą „OTWÓRZ OCZY – NIE DAJ SIĘ PRZEMOCY W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE!!!- CZĘŚĆ 2” informuje, iż zgodnie z harmonogramem projektu jednym z działań jest poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy.

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach, które odbędą się dnia 4 września 2020 roku w godzinach od 9.00-13.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim w sali nr 5.

Ich celem będzie doskonalenie umiejętności służących budowaniu zdrowych relacji w  rodzinie, umiejętności w zakresie nazywania i bezpiecznego wyrażania własnych emocji, radzenia sobie ze stresem, napięciami, a także w rozwiązywaniu konfliktów.

Zapraszamy rodziców, dziadków i opiekunów prawnych do udziału w warsztatach.

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sępólnie Krajeńskim

Izabela Fröhlke

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim