Zapraszamy właścicieli sklepów i sprzedawców na spotkanie pt. ,,Pozory mylą, dowód nie”.

Zaproszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim przystąpił do programu profilaktyczno-edukacyjnego
pt. ,,Pozory mylą, dowód nie”.

Działanie jest częścią kampanii, która została zorganizowana przez Komendę Główną Policji oraz Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie.

W związku z tym serdecznie zapraszamy właścicieli sklepów i sprzedawców na spotkanie, które odbędzie się dnia 29 października 2012 roku o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Szkolna 8 ( sala nr 5).

Celem spotkania będzie poinformowanie Państwa o tzw. asertywnej sprzedaży napojów alkoholowych oraz sankcji wynikających z naruszenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przepisów karnych, dotyczących orzeczenia kary za popełnione przestępstwo, tzn. sprzedaży alkoholu nieletnim.

pozory_myla_dowod_nie

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim