Zaproszenie do udziału w projekcie „Dzieciństwo bez barier”

Pragniemy zaprosić Państwa do włączenia się do Inicjatywy Społecznej i wzięcia udziału w projekcie Dzieciństwo bez barier. Projekt ten skierowany jest do rodziców z niepełnosprawnością lub niepełnosprawnościami narządów: wzroku, słuchu, ruchu oraz rodziców pełnosprawnych dzieci w wieku 3-12 lat.

Projekt Dzieciństwo bez barier realizowany jest przez naszą organizację – Fundację Jedyna Taka, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego głównym celem będzie możliwość pokazania, że niepełnosprawność nie jest ograniczeniem i przeszkodą w byciu dobrym i odpowiedzialnym rodzicem.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie krótkiego formularzu  i odesłanie go na adres e-mailowy: rekrutacja@jedyna-taka.pl (formularz do pobrania znajduje się tutaj:

http://dziecinstwobezbarier.blogspot.com/2016/06/dziecinstwo-bez-barier-warsztaty-dla.html)

lub kontakt telefoniczny: +48 884 000 778

 

Liczymy, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem i zechcą Państwo wziąć czynny udział w tym niezwykłym wydarzeniu.

Szczegóły dotyczące projektu znajdą Państwo na naszej stronie http://dziecinstwobezbarier.blogspot.com/.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim