Zaproszenie do udziału w projekcie ,,Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”

logo-pokl-cale

 

 

 

 

Dnia 24 lutego 2014 o godz. 11.00 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Jeziornej 6 w Sępólnie Krajeńskim odbędzie się spotkanie promocyjno-rekrutacyjne w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. projektu pt.”Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!”

Zapraszamy osoby w wieku 15-64 lata z terenu miasta i gminy Sępólno Kraj., które są zainteresowane zdobyciem nowych umiejętności i kwalifikacji przydatnych na rynku pracy.

W ramach aktywizacji społecznej oferujemy:
trening umiejętności psychospołecznych, I pomoc przedmedyczną, warsztaty z kreowania własnego wizerunku, warsztaty z radzenia sobie ze stresem, szybkiego uczenia się i zapamiętywania.

W ramach aktywizacji edukacyjnej w 2014 roku planuje się przeprowadzenie:

  • kursu prawa jazdy kat. B dla 20 osób,
  • kursu opiekunek osób starszych i niepełnosprawnych dla 10 osób,
  • kursu z obsługi wózków jezdniowych dla 10 osób,
  • kursu spawacza metodą MAG dla 6 osób,
  • kursu kroju i szycia dla 6 osób,
  • kursu z podstaw angielskiego dla 23 osób.

Instytucją wdrażającą projekt jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Instytucją pośredniczącą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Podobne informacje