„Zatrzymaj się i pomyśl”

 • ops_sepolno_img_9023
 • ops_sepolno_img_9032
 • ops_sepolno_img_9039
 • ops_sepolno_img_9068
 • ops_sepolno_img_9088
 • ops_sepolno_img_9111
 • ops_sepolno_img_9121
 • ops_sepolno_img_9124
 • ops_sepolno_img_9134
 • ops_sepolno_img_9136
 • ops_sepolno_img_9147
 • ops_sepolno_img_9178
 • ops_sepolno_img_9183
 • ops_sepolno_img_9196
 • ops_sepolno_img_9200
 • ops_sepolno_img_9204
 • ops_sepolno_img_9213
 • ops_sepolno_img_9217
 • ops_sepolno_img_9241
 • ops_sepolno_img_9263
 • ops_sepolno_img_9281
 • ops_sepolno_img_9286
 • ops_sepolno_img_9291
 • ops_sepolno_img_9313
 • ops_sepolno_img_9323
 • ops_sepolno_img_9337
 • ops_sepolno_img_9343
 • ops_sepolno_img_9351
 • ops_sepolno_img_9358
 • ops_sepolno_img_9369
 • ops_sepolno_img_9381
 • ops_sepolno_img_9395

Gmina Sępólno Krajeńskie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” od miesiąca sierpnia 2016r. realizuje projekt, który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  pod nazwą  „PRZEMOC TO NIE SIŁA !!!!.

Dnia 29 września 2016r. odbyła się impreza rekreacyjna wraz z happeningiem „Zatrzymaj się i pomyśl” dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim. Dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum rozpoczęły spotkanie przemarszem ulicami Sępólna Krajeńskiego, niosąc ze sobą przygotowane wcześniej transparenty z napisami m.in. „Stop przemocy-udzielaj pomocy” czy „Twoja niemoc – rodzi przemoc”.

W obiekcie muszli koncertowej – plaża miejska uczniowie Zespołu Szkół nr 3 oraz członkowie Klubu Młodych Twórców działającego przy Stowarzyszeniu „DOROŚLI-DZIECIOM” zaprezentowali przygotowane przez siebie występy artystyczne oraz happening „Zatrzymaj się i pomyśl”, których głównym przesłaniem była  problematyka przemocy. Happening poprzez swoją dramaturgię pozwolił na uświadomienie uczniom niebezpieczeństwa wynikającego z przemocy wobec rówieśników oraz braku reakcji na przemoc wobec innych.

Jednym z elementów spotkania była debata dot. przemocy i narkomanii podczas, której do czynnego udziału zachęcano zgromadzoną młodzież.

Do młodych ludzi nie przemawiają „suche” prelekcje, przemówienia bo mają z nimi do czynienia na co dzień. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie potrzebują silniejszych bodźców, a takie gwarantował im happening.

Mając na uwadze zaangażowanie władz Gminy Sępólno Krajeńskie i innych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w spotkaniu uczestniczyli:

 • Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Pan Marek Zieńko,
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim podinsp. Dariusz Jędrzejczak,
 • Przewodnicząca Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pani Danuta Wańke,
 • Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim Pan Mirosław Pestka,
 • Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim Pan Marek Chart,
 • Dyrektor Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim Pan Zbigniewa Marek Tymecki,
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim Pani Grażyna Kędzierska,
 • Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim Pani Irena Hamerlik-Jaskulska,
 • Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp. szt. Zbysław Prużyński,
 • podkom. Krzysztof Milachowski,
 • Dyrektor Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim Pani Danuta Daszkiewicz,
 • Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Sępólnie Krajeńskim Pan Dariusz Wojtania,
 • Kierownik Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny  w Sępólnie Krajeńskim Pani Kamila Damaszek,
 • Specjalista ds. Narkomanii Pan Jarosław Niemyjski,
 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim Izabela Fröhlke wraz z pracownikami,
 • Oficer Prasowy KPP w Sępólnie Krajeńskim mł. asp. Małgorzata Warsińska.

Podziękowania kierujemy do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim, Dyrektora i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, pracowników Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim, członków Stowarzyszenia „Duże Różowe Słońce” oraz Klubu Młodych Twórców za współpracę i zaangażowanie  w realizacji tego przedsięwzięcia.

 

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim