ŻEBY ZACHCIAŁO IM SIĘ CHCIEĆ!!!

Dobrnęliśmy do końca rekrutacji beneficjentów, generic sickness którzy zgłosili się do projektu systemowego realizowanego w 2013 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim pt., view ,Twoja wiedza drogą do sukcesu!!!? .

Wciąż zaskakuje nas jak niewiele osób tak naprawdę chce coś dla siebie zrobić, search problemy z pozyskaniem osób, które ,,zechcą? przy tak wysokim bezrobociu w Naszej Gminie brać udział przez kilka miesięcy w różnego rodzaju szkoleniach nie są nam obce. Rodzi to w nas poczucie braku sensu naszych starań i wysiłku na rzecz osób tzw.,,potrzebujących?. Jak wiadomo ,,do tanga trzeba dwojga?.

Oferta naszego projektu jest bogata, nie tylko chodzi w tym momencie o naukę zawodów takich jak szwaczka, brukarz czy też spawacz. Położyliśmy nacisk również na takie kompetencje, na które pracodawcy często zwracają nam uwagę. Szukają u kandydatów do zatrudnienia takich cech jak: dynamizm działania, kreatywność, inicjatywa, komunikatywność, umiejętność współpracy w grupie, zarządzanie czasem itp.

Uświadomienie sobie własnych kompetencji nad czym pracujemy z beneficjentami w projekcie nie tylko pomaga dobrać właściwą ścieżkę kariery zawodowej. Pokazuje też, w czym jesteśmy dobrzy, a nad czym musimy jeszcze popracować. Taka wiedza też jest ważna, pomaga nam się bowiem rozwijać i zdobywać kolejne ?pagórki? w naszej drodze na szczyt.

W związku z powyższym przestańmy utyskiwać, narzekać na swój los, oceniać i zazdrościć innym, oceniać pomoc społeczną przez pryzmat tylko rozdawnictwa pieniędzy, ale bierzmy sprawy w swoje ręce i korzystajmy ze środków unijnych póki jeszcze można. My jesteśmy po to bym Wam to umożliwić.

Jako pracownicy tut. Ośrodka mamy nadzieję, że w tym roku wszyscy nasi beneficjenci dotrwają do końca działańi wyniosą konkretne korzyści dla siebie co przełoży się nie tylko na ich funkcjonowanie w roli pracownika, ale też pomoże w spełnieniu się w życiu prywatnym.

Koordynator Projektu
Sylwia Witkowska
z-ca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sępólnie Krajeńskim

Instytucją Wdrażającą projekt jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Instytucją Pośredniczącą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1
Poddziałanie 7.1.1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim