Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie żywności

UWAGA!

Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie żywności.

 

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2016 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a w szczególności jej art. 7.

Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy które  od 1.01.2017 roku wynosi 200%

 

  • 1268,00 zł dla osoby samotnej,
  • 1028,00 zł dla jednego członka w rodzinie.

 

Przekroczenie powyższych kwot automatycznie wykluczy beneficjenta z  przyznania pomocy w formie paczki żywnościowej.

 

Podobne informacje