Zmiana numeru konta bankowego

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 16 października 2015 r. zmienia się

bank obsługujący i numer rachunku bankowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

Nowy numer rachunku:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim

BGŻ BNP PARIBAS

Nr 70 2030 0045 1110 0000 0286 4710

Wypłata niżej wymienionych świadczeń będzie realizowane przez BGŻ BNP PARIBAS z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 22b:

  • zasiłki okresowe,
  • zasiłki stałe,
  • zasiłki celowe „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  • zasiłki celowe,
  • specjalne zasiłki celowe,
  • świadczenia rodzinne,
  • fundusz alimentacyjny
  • dodatki mieszkaniowe,
  •  dodatki energetyczne,
  • świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych.

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na tę informację, aby uniknąć zbędnych formalności.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim