ZMIANY W WYDAWANIU KART PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PLACÓWEK

Od 1 lipca zmianie ulegną zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Znajdą się one w kompetencjach Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw  Orzekania o Niepełnosprawności.

Do końca czerwca będą wydawane „jak dotychczas” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku (ul. Starodworcowa 8, 89-410 Więcbork).

Od 1 lipca 2014 roku, karty znajdą się w kompetencjach Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku (ul. Powstańców Wielopolskich 2a, 89-410 Więcbork).

Zasady wydawania kart parkingowych

Zgodnie z nowelizacją ustawy ?Prawo o ruchu drogowym?, karta parkingowa wydawana będzie osobie niepełnosprawnej:

  • zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
  • placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Okres ważności kart parkingowych

Karta wydawana będzie na czas określony:

  • dla osób niepełnosprawnych na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na okres 5 lat,
  • dla placówek ? 3 lata.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów
zachowają ważność
do dnia określonego jak data ważności karty,
nie dłużej niż do 30 listopada 2014r.

Centralna ewidencja kart parkingowych

Nowe przepisy przewidują również utworzenie centralnej ewidencji kart parkingowych, która będzie prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. System ma funkcjonować od 4 stycznia 2016 r.

Podobne informacje