Zostań liderem SZLACHETNEJ PACZKI!

Zostań liderem SZLACHETNEJ PACZKI! Ponad 700 lokalizacji czeka na swojego bohatera!

 

Co roku w całej Polsce kilkuset liderów podejmuje wyzwanie zarządzania projektem SZLACHETNA PACZKA w wybranych miejscowościach. Każdy z nich kierując się zasadą Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego buduje zespół wolontariuszy i niesie pomoc najbardziej potrzebującym w swojej okolicy. Angażując innych ludzi w mądrą pomoc, liderzy realnie zmieniają społeczność, w której żyją. Są częścią czegoś wielkiego i sprawczego. To nie jest zwykłe!

Tylko w 2014 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 19 580 rodzin w potrzebie, czyli do ponad 75 tys. osób żyjących w niezawinionej biedzie – osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych. XIV edycja projektu była rekordowa! Liczba zaangażowanych w projekt wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie sięgnęła 805 000 osób!

 

SZLACHETNA PACZKA 2015 otwiera rekrutację liderów. Czekamy na Twoje zgłoszenie!

 

Zapraszamy Cię do:

 • zarządzania rejonem SZLACHETNEJ PACZKI
 • budowania zespołu wolontariuszy i koordynowania jego pracy
 • tworzenia i pielęgnowania długotrwałych relacji z lokalnymi instytucjami, parafiami, szkołami itp.
 • jak najlepszego wykorzystywania potencjału powierzonej Ci lokalizacji
 • dbania o jakość realizowanych w rejonie działań
 • organizacji zaplecza logistycznego w Twoim rejonie

 

Aplikuj, jeśli:

 • w życiu kierujesz się ideałami
 • masz w sobie chęć pomagania i kochasz ludzi
 • nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych
 • lubisz pracę na wysokich obrotach
 • jesteś bardzo dobrze zorganizowany
 • chcesz wziąć odpowiedzialność za przyszłość projektu w rejonie

 

Możesz zyskać:

 • satysfakcję z realizacji ogólnopolskiego projektu w Twojej miejscowości
 • realny wpływ na zmianę świata na lepsze
 • indywidualną ścieżkę rozwoju
 • udział w szkoleniach, rozwój i certyfikowanie kompetencji cenionych na rynku: zarządzania zespołem komunikacji, organizacji i motywowania
 • doświadczenie w największym projekcie społecznym w Polsce
 • nową perspektywę kultury pracy, w której ważna jest refleksja, poznanie po owocach i świętowanie sukcesów
 • paczkę nowych przyjaciół i znajomych

 

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

 

Zgłoś się na www.superw.pl

Rekrutacja trwa do 15 czerwca. Zgłoś się już dzisiaj! Ilość miejsc ograniczona.


Podobne informacje

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim informuje, że:

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Administrator – Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim